Jak może pomóc adwokat prawa rodzinnego podczas procesu

Artykul dodany: Lipiec 6, 2020

Jeśli w trakcie procesu rozwodowego oboje rodzice zgadzają się na ustaloną opiekę nad dzieckiem, sąd zwykle postępuje zgodnie z umową.

Jeśli rodzice nie mogą się zgodzić, prawnicy rodzinni przedstawiają sądowi dowody dotyczące najlepiej pojętego interesu dziecka. Może to obejmować przedstawienie dokumentacji, zeznania psychologa, okazanie rejestrów karnych, a nawet dokumentacji medycznej. Prawnicy rodzinni pracują nad zebraniem dowodów na te czynniki, które przesądzają o przyznaniu opieki nad małoletnimi dziećmi. Muszą wziąć pod uwagę zasady dowodowe obowiązujące w lokalnej jurysdykcji. Prawnicy muszą dobrze poznać prawo rodzinne właściwe dla miejsca, w którym prowadzą działalność.

Prawnicy rodzinni pomagają swoim klientom zrozumieć prawo i formułować realistyczne oczekiwania, aby mogli podejmować mądre decyzje w miarę postępów w sprawie.

Dzieci mają prawo do wsparcia od obojga rodziców. Celem alimentów jest zapewnienie dzieciom, których rodzice mieszkają w oddzielnych domach, takich samych środków finansowych, jakie mogliby mieć, gdyby oboje rodzice mieszkali pod jednym dachem. Sądy zakładają, że rodzic, który troszczy się o dziecko, udziela wsparcia bezpośrednio dziecku. W każdej sytuacji obowiązek alimentacyjny oblicza się inaczej, ponieważ każda rodzina jest inna i ma inne dochody i potrzeby oraz liczbę dzieci. Prawnicy rodzinni współpracują ze swoimi klientami, aby upewnić się, że kwoty alimentów na dzieci są prawidłowe i sprawiedliwe. Jeśli drugi rodzic próbuje ukryć dochód lub jest dobrowolnie bezrobotny lub niedostatecznie zatrudniony, adwokat rodzinny Warszawa może pomóc swojemu klientowi pokazać sądowi wszystkie okoliczności przemawiające za podniesieniem alimentów. Prawnik rodzinny sprawdza również obliczenia sądu, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów, które mogłyby skutkować niedokładną alimentacją. Standard dotyczący odebrania praw rodzicielskich jest bardzo wysoki. Prawnicy rodzinni agresywnie opowiadają się za swoimi klientami, gdy państwo chce znieść prawa rodzica. Prawnicy często łączą praktykę prawa rodzinnego z prawem karnym lub planowaniem majątkowym.

Aby dodac komentarz musisz byc zalogowany Zaloguj sie